โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 1 คน
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรนพพร (นพ)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 228 หมู่1
เบอร์มือถือ : 0811627332
อีเมล์ : np.r2539@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม