โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสำนักงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 463,860
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศรีจำปา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 642,800
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 457,450
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารธนาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 160,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 250,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสมุดชนินทร์ วีรารักษจิต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 350,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารธรรมสภา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 440,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารจุลปิยะวิทยา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 1,200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงน้ำดื่มสะอาด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : งบกลางสำนักงานพระพุท
เพิ่มเติม..