โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ทางโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน “การอบรบ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการทำ CPR และ เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและการป้องกันไฟป่า โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีเตี้ย

 และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหล่ายแก้ว
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,13:03   อ่าน 156 ครั้ง