โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
ภาพกิจกรรม
อบรมหลักสูตรระยะสั้นจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
ทางวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งได้เข้ามาถวายความรู้อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรวิชาการบริการไฟฟ้าในอาคาร และหลักสูตรวิชางานจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,13:12   อ่าน 148 ครั้ง