โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๑๔ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 64