โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ขยายเวลาจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ วันที่ ๑๖ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64