โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64