โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
ข่าวประชาสัมพันธ์
การศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงขอแสดงความยินดีกับ 1.สามเณรกิตติพงษ์ ศิวกรศิลป์ 2.สามเณรจิรสันท์ เผ่าเสรีชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 13 จาก 42 โรงเรียน ในการแข่งขันต่อคำศัพท์ (คำคม ) เนื่องในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน
</pre>

<pre id=
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66