โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 66