โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
ภาพผู้มีอุปการะคุณ
เจ้าภาพผู้อปการะภัตตาหารเพล ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2565

โรงเรียนพระปริยัติธรามพระเจ้าหตนหลวง
ขออนุโมทนากับ แม่จุรี บุญนาค และแม่เครือวัลย์ กลันทกพันธ์
ที่เป็นเจ้าภาพ อาหารเพล วันที่ 9 ธันวาคม 2565

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และกลุศลที่บำเพ็ญ จงบันดาลให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และประสพสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญฯ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 65