โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
ภาพผู้มีอุปการะคุณ
เจ้าภาพผู้อปการะภัตตาหารเพล ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2565 (อ่าน 136) 09 ธ.ค. 65